Fii la curent cu toate noutatile!

Facebook Twitter Google+ Rss

Sondaj

Sustineti autonomia maghiara?
» Rezultate :: » Chestionare
 

Accesari

Au fost vizite din data de 01.12.2006

Rossenberg Alfred 

Reclama TV Vocea Romaniei 

 

 

 

Home »

Comunicat de presă - PMB

Comunicat de presă - PMB

 

PRECIZARI În legătură cu încetarea contractului de management al doamnei Teodora Lazar privind organizarea, gestionarea și conducerea Teatrului Odeon, Biroul de Presa al Primăriei Municipiului București face următoarele precizări:

În luna martie 2017, Corpul de Control al Primarului General a efectuat o serie de verificări la Teatrul Odeon, în urma cărora s-au constatat mai multe nereguli grave privind asigurarea, gestionarea și administrarea bugetului și patrimoniului instituției, obiective stabilite prin contractul de management.

În privința contractelor încheiate de instituție au fost constate mai multe încălcări ale prevederilor legale, respectiv Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, precum și Ordinul 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Astfel au fost identificate:

plăți realizate înainte de încheierea contractelor în baza cărora au fost făcute (ex: contract încheiat în luna iunie 2016, pentru care plățile au fost făcute începând cu luna ianuarie 2016)

contracte care nu prezentau viza de control financiar preventiv și situații de lucrări care nu prezentau bun de plată

contracte încheiate de Teatrul Odeon a căror valoare nu era specificată și care nu se regăsesc in PAAP (Programul Anual de Achiziții Publice).

Totodată, au fost stabilite încălcări ale procedurilor și prevederilor legale în ceea ce privește atribuirea unui contract de lucrări de investiții, respectiv:

acceptarea unei oferte care nu îndeplinea criteriile de admisibilitate

încălcarea principiilor tratamentului egal pe parcursul desfășurării procedurii de achiziție publică prin favorizarea unui ofertant, încălcând prevederile OG 34/2006 și HG 925/2006.

valoarea estimată prevăzută in PAAP, era diferita de valoarea specificata in invitația de participare

modificarea tipului de procedură de realizare a achiziției publice, din licitație, așa cum era prevăzută în PAAP, în cerere de ofertă

necorelări între documentele aferente caietului de sarcini

necorelări între prevederile caietului de sarcini și propunerea financiară a operatorului economic declarat câștigător

necorelarea ordonanțărilor de plată cu execuția bugetară

decontarea nejustificată a unor cantități de materiale

O alta neregulă constatată se referă la încheierea, în cursul anului 2016, a unui număr de 27 de contracte de prestări servicii transport persoane și mărfuri (recuzită, decoruri) în condițiile participării la anumite festivaluri, beneficiarii acestor contracte fiind alte instituții de cultură participante la festival. Teatrul Odeon refactura contravaloarea serviciilor de transport, încasând de la beneficiar contravaloarea acestora și plătind transportatorului, desfășurând o activitate de intermediere de transport care nu era inclusă în obiectul de activitate. Plățile nu erau efectuate din bugetul instituției și nu erau prevăzute în PAAP, Teatrul Odeon încheind astfel un angajament legal fără a avea prevedere bugetară, pentru necesitatea unei alte instituții, respectiv organizatorul de festival. Mai mult, prin aceste contracte, instituția își asumă și plata unor penalități (de ex. 1% pe zi de întârziere, conform clauzei V.1 din contractul nr. 393/04.11.2016, iar conform clauzei V.2.in cazul decomandării acțiunii, cu mai puțin de 10 zile, se vor percepe penalizări de 50% din valoarea transportului).

De asemenea, reprezentanții Teatrului Odeon au efectuat deplasări în străinatate (New-York, Madrid și Florența), fără a obține în prealabil toate acordurile prevăzute prin contractul de management și fără a avea in bugetul aprobat și pe contul de execuție bugetară sume prevăzute pentru deplasări interne sau în străinătate.

Nu în ultimul rând, inspectorii Corpului de Control au sesizat și neîndeplinirea măsurilor dispuse de Camera de Conturi București prin procesul verbal de constatare, încheiat în data de 04.12.2015, înregistrat la Teatrul Odeon.

Precizăm că raportul corpului de control a fost înaintat instituțiilor abilitate, în vederea dispunerii măsurilor prevăzute de normele legale în vigoare.

1 septembrie 2017

Serviciul pentru Relatia cu Mass-Media

2017-09-01 12:59:00
AGERPRES
 

Accesari

Au fost vizite din data de 01.12.2006

Da o nota acestei stiri

  •  
0 voturi

Comentarii

Comenteaza la aceasta stire!